فرم نظر سنجی از ارباب رجوع
فرم نظر سنجی از ارباب رجوع
 

۱- آیا اطلاع رسانی و راهنمایی لازم به صورت شفاف و دقیق برای انجام خدمت مورد درخواست به شما ارایه شده است؟
بلی تا حدودی خیر

۲- نحوه ی برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است؟
بسیار خوب خوب متوسط بد

۳- نام فرد یا افرادی که مناسب ترین برخورد را با شما داشته اند، مرقوم نمایید.

۴- نام فرد یا افرادی که برخورد نامناسبی با شما داشته اند را مرقوم نمایید.

۵- آیا خدمت مورد نظر در موعد مقرر انجام شده است؟
بلی خیر

۶-چنانچه درخواست خلاف مقررات از جنابعالی شده است لطفا ان را بنویسید.(با ذکر مورد و فرد مورد نظر)

۷-لطفا نظرات و پیشنهادات خود را برای اصلاح امور بنویسید.