رئیس مرکزهمکاری های علمی و بین المللی  پست الکترونیک شماره تلفکس داخلی
دکتر محمدصابر خاقانی نژاد

international@shirazu.ac.ir

suiro@shirazu.ac.ir

۳۶۲۶۹۴۲۳ ۴۰۳۴

اهداف کلی روابط بین الملل دانشگاه شیراز در محورهای زیر می گنجد:

الف) همکاری دانشگاه با دانشگاه های و مؤسسات آموزش عالی در گسترۀ بین الملل با اهداف زیر:

بهره گیری بیشتر از اندوخته های علمی و تجارب آموزشی ـ پژوهشی دانشگاه های خارج از کشور
تسریع در ایجاد دوره های جدید و افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی
افزایش توان پژوهشی دانشگاه
ایجاد زمینه تبادل دانش و تجربه میان دانشگاه شیراز و دانشگاه های خارج
برگزاری دوره های مشترک تحصیلی
همکاری و انجام پروژه های مشترک آموزشی ـ پژوهشی
برگزاری دوره های تخصصی کوتاه مدت
تبادل استاد و دانشجو
تبادل نشریات و مجلات آموزشی ـ پژوهشی با دانشگاه های خارج

ب) ارتباط با مجامع و اتحادیه های بین المللی

 مجامع و سازمان­هایی مانند اتحادیه بین المللی دانشگاه­های جهان (IAU)، اتحادیه دانشگاه های جهان اسلام (FUIW)، سازمان فرهنگی علمی سازمان ملل متحد(یونسکو)، صندوق جمعیت سازمان ملل متحد (UNFP) و همکاری های مشترک علمی بین المللی اتحادیه اروپا (اراسموس موندوس، اراسموس پلاس و H2020)  

پ) تبلیغات در گستره بین الملل دانشگاه با اهداف زیر:

معرفی دانشگاه جهت جلب همکاری و ارتباط دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی خارجی
تبیین توانمندی های علمی ـ پژوهشی دانشگاه
جذب دانشجویان خارجی جهت ادامه تحصیل
توسعه برنامه آموزشی زبان فارسی و جذب علاقه مندان به فراگیری زبان و ادبیات فارسی
جذب دانشجویان بورسیه از کشورهای همسایه
زمینه سازی برای پژوهش های مشترک
فراهم نمودن زمینه های لازم برای فرصت مطالعاتی، برگزاری سخنرانی، کارگاه آموزشی و بازدیدهای علمی اساتید

ت) جذب دانشجویان خارجی و ایرانیان مقیم خارج از کشور جهت ادامه تحصیل در دوره های کوتاه مدت و بلند مدت و آموزش از راه دور با اهداف زیر:

ترویج  فرهنگ و تمدن اسلامی ـ ایرانی
ترویج زبان و ادبیات فارسی
ایجاد ارتباط دانشگاه شیراز با دیگر دانشگاه ها
جذب منابع مالی برای دانشگاه
آموزش زبان و تاریخ کهن ایران به نسل دوم ایرانیان مقیم خارج از کشور

 

 

نام و نام‌خانوادگی پست الکترونیک سمت تلفن مستقیم داخلی
مهرنوش سلطانیان suiro@shirazu.ac.ir معاون مدیر امور بین‌الملل ۳۶۴۶۰۴۳۰ ۴۷۰۹
محمد حسن یادگار international.visa@shirazu.ac.ir کارشناس مسوول امور بین الملل ۳۶۲۸۶۴۲۸ -