"شیراز خودش در طول تاریخ تا امروز دارالعلم بوده است. دانشگاه در شیراز، یعنی دارالعلمی در دارالعلم؛ پایگاهی در قلب یک پایگاه." 

از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاه های شیراز، اردیبهشت سال ۱۳۸۷.

عبارت "دانشگاه در شیراز، دارالعلم در دارالعلم" که در بالای صفحات وب سایت ذکر شده بر اساس این سخن رهبر معظم وفرزانه انقلاب است.

مشروح بیانات‌ مقام معظم رهبری در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های شیراز؛ اردیبهشت ۱۳۸۷، در آدرس زیر قابل دسترسی است:

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3431