بسمه تعالی

به اطلاع دانشجویان مقطع دکتری دانشگاه شیراز و سایردانشگاه های متقاضی شرکت در آزمون بسندگی زبان اردیبهشت ماه ، می رساند ، این آزمون در تاریخ یاد شده برگزار نخواهد شد. زمان دقیق آزمون متعاقبا از طریق سایت دانشگاه اعلام خواهد شد.                                                                

                     مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه