میزگرد تخصصی کرونا، مدلسازی شیوع و تحلیل های داده ای، با حضور دکتر علی خاکی صدیق، معاون اموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سخنرانانی از سوئیس، فرانسه و ایران.

زمان: شنبه۱۳۹۹/۱/۳۰. ساعت ۲-۴:۳۰ عصر
لینک دسترسی:

https://derak.live/stream/5e95468353413f6948e4cbe7

https://derak.live/stream/5e95468353413f6948e4cbe7