اطلاعیه  ثبت نام ورودی پایه ی هفتم

 دبیرستان دخترانه دانشگاه شیرازدوره اول و دبیرستان پسرانه دانشگاه شیرازدوره اول مرحله ی پیش ثبت نام پایه هفتم را آغاز نموده است متقا ضیان محترم به منظور پیش ثبت نام می توانند از روز شنبه ۹۹/۱/۹ نسبت به تکمیل  فرمهای موجود در سایت های دبیرستان ها ی دخترانه  وپسرانه به ادرس ذیل اقدام کرده و پس از تکمیل فرم مربوطه برای پی گیری مراحل بعدی،  کد رهگیری دریافت نمایند.

www.gh1-shirazu.ir آدرس پیش ثبت نام دبیرستان دخترانه دانشگاه شیراز(دوره اول)(جهت دانش آموزان دختر)
www.bh1-shirazu.ir آدرس پیش ثبت نام دبیرستان پسرانه دانشگاه شیراز(دوره اول)(جهت دانش آموزان پسر)

 

اطلاعیه  ثبت نام ورودی پایه ی دهم

دبیرستان دخترانه دانشگاه شیرازدوره دوم و دبیرستان پسرانه دانشگاه شیرازدوره دوم مرحله ی پیش ثبت نام پایه دهم را آغاز نموده است متقا ضیان محترم به منظور پیش ثبت نام می توانند از روز شنبه ۹۹/۱/۹ نسبت به تکمیل  فرمهای موجود در سایت های دبیرستان ها ی دخترانه  وپسرانه به آدرس ذیل اقدام کرده و پس از تکمیل فرم مربوطه برای پی گیری مراحل بعدی،  کد رهگیری دریافت نمایند.
www.gh2-shirazu.ir آدرس پیش ثبت نام دبیرستان دخترانه دانشگاه شیراز(دوره دوم)(جهت دانش آموزان دختر)
www.bh2-shirazu.ir آدرس پیش ثبت نام دبیرستان پسرانه دانشگاه شیراز(دوره دوم)(جهت دانش آموزان پسر)

 

اطلاعیه  ثبت نام ورودی پایه ی اول دبستان:

دبستان دخترانه دانشگاه شیراز و دبستان پسرانه دانشگاه شیراز مرحله ی پیش ثبت نام پایه اول را آغاز نموده است متقاضیان محترم به منظور پیش ثبت نام می توانند از روز شنبه ۹۹/۱/۹ نسبت به تکمیل  فرمهای موجود در سایت های دبستان به ادرس ذیل اقدام کرده و پس از تکمیل فرم مربوطه برای پی گیری مراحل بعدی،  کد رهگیری دریافت نمایند.

www.ge-shirazu.ir آدرس پیش ثبت نام دبستان دخترانه دانشگاه شیراز
شماره تماس دبستان دخترانه درصورت ضرورت : ۰۹۱۷۷۱۹۶۰۷۴ و ۰۹۳۷۵۱۱۲۹۶۰
www.be-shirazu.ir آدرس پیش ثبت نام دبستان پسرانه دانشگاه شیراز
شماره تماس دبستان پسرانه درصورت ضرورت : ۰۹۱۷۱۱۰۶۴۷۷ و ۰۹۱۷۳۰۸۲۸۱۲