به اطلاع می رساند رویداد "تیپ شناسی شخصیت بر اساس مدل DISC" به علت جلوگیری از شیوع بیشتر بیماری کرونا لغو گردید.

برنامه برگزاری متعاقبا اعلام می گردد.

تاریخ برگزاری: 
۱۳۹۸-۱۲-۰۴
پوستر: