فرصتی استثنائی برای دانشجویان دانشگاه های عضو شبکه دانشگاهی  راه ابریشم (سان)

مسابقات عکاسی شعر و انشانویسی

به برگزیده گان جایزه های قابل توجهی از جمله سفر رایگان لوح تقدیر و چاپ اثر در کتابچه شبکه اعطاء میشود.

تاریخ برگزاری: 
۱۳۹۹-۰۳-۱۱
پوستر: