شعار راهبردی : همه با هم تلاش مجدانه به سوی احیای سرآمدی و کیفیت آموزشی دانشگاه شیراز

 
دانشکده ادبیات و علوم انسانی وب سایت دانشکده
شیراز مهد علم و ادب، زادگاه بزرگان شعر و ادب پارسی است و بنیان دانشکده ادبیات بر اساس قرابت با حافظیه استوار گردیده است و از بدو تأسیس منزلگاه بزرگان و چهره های ماندگارِ علم و ادب بوده است. این دانشکده با ۵ گروه آموزشی و ارائه ۶ دوره کارشناسی، ۱۲ دوره کارشناسی ارشد و ۸ دوره دکتری، هم اینک جزو دانشگاه های پیشرو در کشور محسوب می شود.

گروه‌های آموزشی:

 

 

   

  دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم‌اجتماعی وب سایت دانشکده

  این دانشکده در سال ۱۳۸۲، تحت عنوان دانشکده علوم اجتماعی در مجموعه دانشگاه شیراز و در قالب ۳ بخش بنام های اقتصاد، علوم اجتماعی، مدیریت و حسابداری شروع به کار نمود و در سال ۱۳۸۴ به دانشکده «اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی» تغییر نام داد. در سال ۱۳۸۵، بخش مدیریت و حسابداری در قالب ۲ بخش مجزا فعالیت خود را ادامه دادند و هم اکنون این دانشکده با ۴ بخش مشغول به فعالیت می باشد.

  گروه‌های آموزشی:

   

  دانشکده الهیات و معارف اسلامی وب سایت دانشکده
  بخش الهیات و معارف اسلامی، در سال ۱۳۶۲ در دانشکده ادبیات و علوم انسانی تشکیل شد، که هدف از تشکیل آن، ارتقاء سطح دینیِ دانشجویان از طریق ارائه دروس عمومیِ معارف اسلامی بود و در گام های بعدی راه‌اندازیِ رشتۀ الهیات و معارف اسلامی و در نهایت، تشکیلِ دانشکده الهیات و معارف اسلامی بود که موردِ اخیر در سال ۱۳۹۲، با توفیق الهی تحقق یافت. از سال ۱۳۷۴، به تدریج رشته های فلسفه و کلام اسلامی، علومِ قرآن و حدیث و «فقه و مبانیِ حقوق اسلامی» هر کدام در دو مقطعِ کارشناسی و کارشناسیِ ارشد، در این بخش نوگشایی شده و هم اکنون نیز دورۀ دکترای فلسفه و کلام اسلامی به آن مجموعه افزوده شده است. سابقۀ تاریخیِ شهر شیراز، در زمینه های مختلف از فلسفه و عرفان گرفته تا فقه و تفسیر و حدیث باعث شده است که شیراز از دیرباز لقبِ دارالعلم را به خود بگیرد. در حال حاضر این دانشکده دارایِ ۵۷ عضو رسمی و حق التدریس است که در سه بخش مشغول به کاراند. این دانشکده دارای حدود ۳۵۰ دانشجو، در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری می باشد و در هر نیم سال به بیش از ۷۵۰۰ دانشجویِ کارشناسی در قالب ۱۴ واحدِ درسی، دروس عمومی ارائه می دهد. 

  گروه‌های آموزشی:

   

  دانشکده حقوق و علوم سیاسی وب سایت دانشکده

  این دانشکده در سال ۱۳۵۶، تحت عنوانِ دانشکدۀ حقوق، در مجموعۀ دانشگاه شیراز و در قالبِ یک بخش بنامِ حقوق شروع به کار نمود. در سالِ ۱۳۷۲، اولین دورۀ کارشناسیِ ارشد گرایشِ حقوقِ عمومی و حقوقِ خصوصی با پذیرشِ دانشجو شروع شد و بعد از آن در سال ۱۳۷۵، یک گرایشِ جدید بنامِ «حقوق بین الملل» به مجموعۀ گرایش های کارشناسیِ ارشدِ این رشته اضافه شد. در سالِ ۱۳۸۱، رشتۀ علوم سیاسی در این دانشکده، تأسیس و دانشکده بنامِ «دانشکدۀ حقوق و علومِ سیاسی» تغییر نام یافت. در سال ۱۳۸۴، گرایشِ حقوقِ جزا و جرم شناسی، با پذیرشِ دانشجو شروع به فعالیت نمود، همچنین در سال تحصیلیِ ۱۳۸۸، رشتۀ مطالعاتِ منطقه ای با تأکید بر خاورمیانه و شمال آفریقا، که از شاخه هایِ کارشناسیِ ارشدِ علوم سیاسی می باشد؛ اقدام به پذیرشِ دانشجو نمود. از بهمنِ سالِ ۱۳۹۲، این دانشکده موفق به راه‌اندازیِ مقطع دکترای حقوق خصوصی و حقوق جزا و جرم شناسی گردید. هر کدام از گرایش های ذکر شده، تحتِ یک بخشِ مستقل، بنامِ همان گرایش اداره می شود. 

  گروه‌های آموزشی:

   

  دانشکده دامپزشکی وب سایت دانشکده

  این دانشکده از مهرماه سال ۱۳۴۸ با جذب ۸ دانشجو و ۱ عضوِ هیأت علمی، فعالیت های علمی خود را آغاز کرد و دومین دانشکدۀ دامپزشکی در ایران، بعد از دانشکدۀ دامپزشکیِ تهران بود. این دانشکده در حال حاضر با فضایی بالغ بر ۱۰۵ هکتار، علاوه بر پذیرش دانشجو در مقطع دکترای حرفه ای و عمومیِ دامپزشکی و کارشناسیِ ارشد فیزیولوژیِ دامپزشکی؛ در ۱۷ رشتۀ دکترای تخصصی، به تربیت نیروهای متخصص اهتمام دارد. این دانشکده در سال ۱۳۷۸، نخستین مجلۀ دامپزشکیِ ایران را تحت عنوان «مجلۀ تحقیقاتِ دامپزشکی» منتشر ساخت و در سال ۱۳۸۱ موفق به اخذ و دریافتِ درجۀ علمی ـ پژوهشی گردید. مجلۀ یاد شده در دو بخشِ فارسی و انگلیسی، اقدام به چاپ مقالاتِ برگزیده می نماید. 

  گروه‌های آموزشی:

   

  دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی وب سایت دانشکده

  طرح تأسیس دانشکدۀ علوم تربیتی و روانشناسی، به عنوان یکی از واحدهای آموزشیِ دانشگاه شیراز، از سویِ زنده یاد دکتر اصغر رضویه به وزارت علوم ارائه شد که در سال ۱۳۵۳ با کلیات و اصول این طرح موافقت شد. در سال ۱۳۵۶ و تحت عنوان دانشکدۀ علوم تربیتی، این دانشکده در نخستین سالِ گشایش، اقدام به پذیرشِ ۳۰ دانشجو در هر کدام از ۷ رشتۀ تحصیلیِ آموزش ادبیات فارسی، آموزش ادبیات انگلیسی، آموزش علوم اجتماعی، آموزش فیزیک، آموزش شیمی، آموزش زیست شناسی و آموزش ریاضی و ۴۰ دانشجو در رشتۀ علوم تربیتی تمود. همان طور که از نامِ رشته ها بر می آید، تربیت نیرویِ متخصص برای آموزش در حوزه های مختلفِ علوم، در دستور کار و رسالت اصلیِ این دانشکده بوده است. همچنین رشتۀ روانشناسی، که تا پیش از سال ۱۳۵۶، زیرمجموعۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم بود. به دانشکدۀ علوم تربیتی انتقال یافت و تمامیِ دانشجویانِ مقطع کارشناسیِ ارشدِ رشتۀ روانشناسیِ تربیتی در دانشکدۀ علوم تربیتی به تحصیل خود ادامه دادند. این روند تا زمانِ وقوع انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۵۹ ادامه یافت. پس از انقلاب فرهنگی، در ابتدا رشته های آموزش فیزیک، آموزش زیست شناسی، آموزش شیمی و آموزش ریاضی، به دانشکدۀ علوم و پس از ۲ سال، رشته های آموزش ادبیات فارسی، آموزش ادبیات انگلیسی و آموزش علوم اجتماعی به دانشکدۀ علوم انسانی منتقل شدند. دانشکدۀ علوم تربیتی که تا پیش از انقلاب فرهنگی، به صورت رشته ای بود، تغییر ساختار داد و به ۴ گروه شاملِ آموزش کودکان استثنایی، مدیریت و برنامه ریزیِ آموزشی، مبانی آموزش و پرورش و روانشناسیِ تربیتی تقسیم شد. در ادامه و در سال ۱۳۶۵، بخش تربیت بدنی نیز به دانشکده افزوده شد. در سال ۱۳۸۴، به دنبالِ تفکیک دانشکدۀ علوم انسانی به دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، بخش کتابداری (علم اطلاعات و دانش شناسیِ کنونی)، به دانشکدۀ علوم تربیتی ملحق شد. در حال حاضر دانشکده با ۷ بخش و در گرایش های گوناگون، در دوره های تحصیلیِ کارشناسی، کارشناسیِ ارشد و دکتری مشغول به فعالیت است.

  گروه‌های آموزشی:

   

  دانشکده علوم  وب سایت دانشکده

  دانشكده علوم از بدو تأسيس، یعنی در سال ۱۳۳۴، فعاليت هاي مستمر علمي ـ پژوهشي خود را شروع نموده و بدون وقفه  در راستاي ارتقاء كيفيت وظايف خود كوشش نموده است. اين دانشكده از جمله دانشكده هاي بزرگ دانشگاه شيراز است؛ انتخاب استاد نمونه كشوري از ميان اساتيد از جمله معيارهاي متعددي است كه مي تواند نشان دهنده سطح كيفي فعاليت هاي انجام شده در دانشكدۀ علوم باشد. دانش آموختگان اين دانشكده در مقاطع دكتري و كارشناسي ارشد، در بسياري از دانشگاه هاي كشور مشغول فعاليت هاي علمي ـ پژوهشي و ارائۀ خدمت به جامعه اسلامي مي باشند. براي چندمين بار از ميان دانشجويان اين دانشكده ، دانشجوي نمونه كشوري انتخاب گرديده است. تمامیِ دانشجويان دانشگاه شيراز دروس پايه خود را از جمله رياضي، فيزيك، شيمي، زيست شناسي، زمين شناسي، آمار و آزمايشگاه هاي مربوط به آنها را در اين دانشكده مي گذرانند. طول مدت تحصيل در مقطع كارشناسي رشته هاي مختلف دانشكده علوم، چهار سال مي باشد.

  گروه‌های آموزشی:

   

   

  دانشکده علوم و فناوری‌های نوین وب سایت دانشکده
  دانشکدۀ فناوری‌های نوینِ دانشگاه شیراز، با هدف ایجاد رشته ـ گرایش‌های بین رشته‌ای و انجام پژوهش‌های کاربردی در حوزۀ فناوری‌های نوین، در سال ۱۳۸۸ تأسیس شد. در اولین قدم رشته کارشناسی ارشد نانو مهندسی شیمی در دانشکده نوگشایی شد و قرار است به تدریج رشته‌های دیگری در حوزه فناوری‌های نوین راه‌اندازی شوند.

  گروه‌های آموزشی:

   

  دانشکده کشاورزی وب سایت دانشکده

  دانشکدۀ کشاورزی در سال ۱۳۳۴، به عنوان یکی از واحدهای آموزشی دانشگاه شیراز، تأسیس شد و اساتید مدعو از دیگر دانشگاه های کشور، به ویژه تهران جهت تدریس به شیراز دعوت می شدند. این دانشکده در سال ۱۳۴۰، به مکان جدید ـ باجگاه واقع در ۱۵ کیلومتری شمال غربیِ شیراز ـ انتقال یافت. در سال ۱۳۴۸، ساختمان های اداری و آموزشیِ این دانشکده در باجگاه افتتاح شد و کلیه تشکیلاتِ این مؤسسۀ آموزشی، از شیراز به مکان جدید انتقال یافت. این دانشکده در حال حاضر، ۱۱ بخشِ فعال آموزشی با رشته ها و مقاطع مختلفِ تحصیلی و دیگر مراکز تحقیقاتی در اختیار دارد. استفاده از اساتید مجرب، آزمایشگاه های مجهز و امکانات و تسهیلاتِ رفاهی از قبیل ۴ خوابگاه برای برادران در دانشکده و خوابگاه های مناسب در شهر شیراز برای خواهران، سلف سرویس، مسجد، استخر، زمین فوتبال، زمین بسکتبال، زمین والیبال، سالن سرپوشیدۀ ورزشی، مرکز رایانه و شبکۀ فیبر نوری، مرکز مخابرات، بانک، فروشگاه، اورژانس، مرکز تکثیر و انتشاراتِ دانشجویی، در محیطی بسیار زیبا با هوایی پاک، موجب شده که این دانشکده به عنوان یکی از قطب های آموزشی ـ تحقیقاتیِ کشاورزی در سطح کشور و منطقه مطرح باشد. کتابخانۀ این دانشکده، در سال ۱۳۴۱، با  نزدیک به دو هزار جلد کتاب، فعالیت خود را آغاز کرد و در حال حاضر ۱۰۷۱۳ جلد کتاب فارسی و ۱۶۰۹۷ جلد کتاب لاتین دارد. این کتابخانه هم اکنون با عنوان «کتابخانۀ شهید مفتح» به کار خود ادامه می دهد. 

  آدرس وب سایت جدید:       shirazu.ac.ir/agri

  گروه‌های آموزشی:

   

  دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر وب سایت دانشکده

  كشف الكتريسيته و به كارگيري  نيروي برق يكي از مهمترين تجربيات بشر در طول تاريخ است. از اين رو، طيِ دو قرن گذشته، رشد علم و فناوري از سرعتي بي‌سابقه نسبت به قرون گذشته برخوردار بوده و كاربرد الكتريسيته و شاخه‌هاي آن نظير برق، قدرت، مخابرات، الكترونيك، كنترل، کامييوتر و ساير شاخه‌هاي اين دانشِ پيشرو؛ در مجموعۀ علوم و فنون و نقش انكارناپذير آن در پيشبرد تكنولوژي، سبب شده كه اهميت و ضرورت فعاليت علمي و سرمايه‌گذاري تحقيقاتي در اين علم بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد. از سوی دیگر، بي‌ترديد، قرن بيست و يكم، قرن كامپيوتر، ارتباطات و مبادله اطلاعات است؛ مهندسي و علوم كامپيوتر نه تنها خود علمي مستقل و مهم است بلكه علوم و فنون ديگر را نيز تحت الشعاع خود قرار داده است. امروزه كمتر علمي را مي‌يابيم كه به علوم كامپيوتر وابسته نباشد و تحقيقات در هيچ زمينه‌اي بدون ابزارهاي كامپيوتري امكان‌پذير نيست. كامپيوتر نه تنها در دانشگاهها، مراكز تحقيقاتي و صنايع راه يافته، بلكه در ادارات، مدارس، مراكز فروش و منازل نيز جاي خود را باز كرده و در حقيقت به ابزاري جايگزين  ـ ناپذير در عصر حاضر مبدل شده است. نظر به مواردِ فوق الذکر و در راستاي ارتقاء بخش هاي برق و کامپيوتر طبق مصوبه هیئت رئیسه دانشگاه شیراز، دانشکده مهندسي برق و کامپیوتر در سال ۱۳۷۸ متشکل از بخش هاي: "مخابرات و الکترونيک"، "قدرت و کنترل" و "مهندسي و علوم کامپيوتر و فناوري اطلاعات" افتتاح گردید.

  گروه‌های آموزشی:

   

  دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز وب سایت دانشکده

  بشر از ديرباز به رفتارِ مواد و فعل و انفعالات موجود در طبيعت و به كارگيري اين واكنش ها در بهبود سطح زندگي و پيشبرد اهداف علمي و صنعتي خود توجه ويژه داشته است. از آغاز علم كيمياگري تا كشف نفت، اين كيمياي طبيعي، علم شيمي و شناخت خواص شيميايي مواد از اهميت ويژه‌اي برخوردار بوده است. رشته مهندسي شيمي، جهت تربيت متخصصاني توانا در زمينه كاربردي‌تر شدن علوم مربوط به نفت، پتروشيمي، گاز و همچنین، مراحل تصفیه آن ها، تبدیل انرژی، محيط زيست، كنترل فرآيند و بسياري ديگر از علومي بنيان نهاده شده كه تأثير مستقيم در روند و كيفيت زندگي جوامع انساني دارند. بخش مهندسي شيمي دانشكده مهندسي دانشگاه شيراز با قدمت ۴۰ ساله، از اولين بخش هاي مهندسي شيمي كشور به شمار مي‌رود. اين گروه علمي از سال ۱۳۴۶ علاوه بر مقطع كارشناسي اقدام به پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد نموده است. سابقه درخشان علمي اين بخش و ارتباط آن با دانشگاه هاي بزرگ جهان يكي از دلايلي بود كه دانشگاه شيراز را در منطقه جنوب ايران به عنوان دانشگاه مادر مطرح نمود. به دليل حضور اساتيد مجرب و سوابق درخشان در زمينه پروژه‌هاي صنعتي؛ اين بخش، به عنوان قطب پالايش نفت گاز كشور شناخته شده است. هم اكنون يكي از اهداف اين قطب علمي طرح راه‌اندازي و تجهيز دانشكده مهندسي شيمي، نفت و گاز مي‌باشد كه در اسفندماه ۱۳۸۰ به تصويب رسيده و مراحل اجرايي آن در سال ۱۳۸۷ به اتمام و از سال ۱۳۸۸ به پايان رسيده و آمادۀ پذیرش دانشجو در مقاطع مختلف است. با پایان کار ساختِ این دانشکده که در ساختمانی با زیربنای ۲۰۰۰۰ متر مربع و در محل دانشکده مهندسی شماره ۲ از سوی شرکت ملی گاز ایران است؛ رشته های مهندسی نفت گرایش ـ مخازن؛ حفاری؛ بهره برداری؛ اکتشاف ـ و رشته مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و کنترل فرآیند، راه اندازی خواهند شد. احداث بیش از ده آزمایشگاه جدید آموزشی ـ تحقیقاتی؛ اعزام بیست نفر دانشجو جهت تأمین کادر هیأت علمی این دانشکده به خارج ازکشور و حمایت از پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی ، ظرفیت های جدیدی را به توان علمی کشور خواهد افزود. لازم به ذکر است که پذیرش دانشجو در گرایش گاز و در مقطع کارشناسی ارشد از سال ۱۳۸۱ آغاز شده است. از سال ۱۳۹۱ این دانشکده موفق به راه اندازی مقطع کارشناسی ارشدِ مهندسی نفت، گرایشِ مخازن هیدروکربنی گردید. همچنین گرایش های محیط زیست و پلیمر به مقطع کارشناسی ارشد مهندسی شیمی اضافه گردید .ضمناٌ مجوز نوگشایی رشته مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز نيز اخذ شد که از سال ۱۳۹۳ اقدام به پذیرش دانشجو می نماید.

  گروه‌های آموزشی:

   

  دانشکده مهندسی مکانیک وب سایت دانشکده

  کاربرد مهندسی مکانیک در کلیه علوم مهندسی به حدُی است که هیچ یک از این علوم را ، نمی توان مستقل از مکانیک، تصور نمود. دانش  ـ آموختگان مهندسی مکانیک همواره در صنایع، جایگاه ویژه ای داشته اند. بسیاري از ایشان، هم اکنون، به عنوان مدیران صنایع و یا مهندسان فعال در تولید و یا به عنوانِ اعضای هیأت علمی ـ  پژوهشی مراکز علمی کشور مشغول به کار می باشند و توانسته اند با شایستگی و خلاقیت، دانش مهندسی خود را در راه نوآوري و پیشرفت و آبادانی کشور در عمل به کار گیرند. دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز ، در سال ۱۳۴۳ با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی آغاز به کار کرد و پس از آن در سال ۱۳۴۸، اولین دوره دانشجویان کارشناسی ارشد را پذیرفت. آغاز دوره دکترای مهندسی مکانیک براي اولین بار در ایران پیش از انقلاب، در این دانشکده صورت پذیرفت و پس از پیروزي انقلاب این دانشکده همگام با دیگر دانشگاه هایِ معتبر ایران دوره دکتری را از سال ۱۳۷۰ مجدداً پی ریزي نمود. هم اکنون دانشکده مهندسی مکانیک داراي چهار بخش مهندسی مکانیک جامدات؛ مهندسی مکانیک حرارت و سیالات؛ مهندسی انرژي - هوا فضا و مهندسی هسته اي می باشد. این دانشکده در مقطع کارشناسی در دو گرایشِ مکانیکِ جامدات و حرارت و سیالات و در مقطع کارشناسی ارشد در پنج گرایشِ مکانیک ـ طراحی کاربردي؛ مکانیک ـ تبدیل انرژي؛ هوا فضا ـ آیرودینامیک؛ هستهای ـ رآکتور و هسته ای ـ پرتو پزشکی و در مقطع دکتری در گرایش های مکانیک ـ طراحی کاربردی؛ مکانیک ـ حرارت و سیالات؛ هوا فضا ـ آیرودینامیک؛ هسته ای ـ رآکتور و هسته ای ـ پرتو پزشکی دانشجو می پذیرد. دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز، در حال حاضر از فعالیت ۳۵ عضو هیأت علمی بهره می برد. از این تعداد ۱۴ نفر در بخش مهندسی مکانیک جامدات، ۱۲ نفر در بخش های مهندسی مکانیک حرارت و سیالات و مهندسی هوا فضا و ۹ نفر در بخش مهندسی هسته ای و مرکز تحقیقات تابش مشغول به فعالیت علمی هستند. تاکنون بیش از ۲۶۴۶ دانشجو در مقطع کارشناسی، ۶۱۵ دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و ۶۰ دانشجو در مقطع دکتری از این دانشکده فارغ التحصیل شده اند.تعداد دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده مهندسی مکانیک در حال حاضر ۴۶۵ نفر، دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ۲۹۵ نفر و تعداد دانشجویان دوره دکتری ۱۰۳ نفر می باشد. فعالیت هاي آموزشی و پژوهشی این دانشکده، محدود به تربیت دانشجو نبوده و همه ساله تحقیقات فراوانی توسط اساتید و دانشجویان و زیرمجموعه های دانشکده مهندسی مکانیک در زمینه هاي گوناگون علمی و صنعتی به انجاممی رسد. این دانشکده جهت تکمیل آموزش های نظری و فنی خود، از مجموعه مجهزي از آزمایشگاه ها و کارگاه های تخصصی بهره می برد. اسامی برخی از آزمایشگاه ها و مراکز تحقیقاتی مرتبط با این دانشکده به قرار ذیل می باشد:
  مرکز انرژی خورشیدی، مرکز تحقیقات تابش، مرکز محاسبات سریع ، مرکز تحقیقات موتور ، مرکز تحقیقات هوایی (مجري سیستم تونل باد حدود صوت)، مرکز تحقیقات پیشرفته در طراحی،مرکز تحقیقات سازه های هوشمند، آزمایشگاه تونل باد و آیروالاستیسیته ، مرکز تحقیقات پیل های سوختی، آزمایشگاه ترمودینامیک ، آزمایشگاه انتقال حرارت،آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات ،آزمایشگاه فیزیک هسته ای، آزمایشگاه دزیمتري، آزمایشگاه طیف نگاری گاما، کارگاه ماشین ابزار ، کارگاه جوشکاری، کارگاه اتومکانیک.

  گروه‌های آموزشی:

   

  دانشکده هنر و معماری وب سایت دانشکده

   استان فارس از ديرباز سهم عمده ‏ای در تمدن و هنر و معماری ايرانی و اسلامی داشته و بخش عمده ‏ای از ميراث ما در اين استان وجود دارد. اين آثار با شيوه های مختلف از دوران هخامنشی و ساسانی تا شكوفايی دوران اسلامي همه جای اين استان را مزيُن كرده است. شهر شيراز در طول تاريخ پر افتخار خود هنرمندان شايسته‏ ای را پرورده است كه تا سمرقند و بخارا آثارشان را فراگرفته است. با توجه به جمعيت جوان كشور و نياز وافری كه به ساخت فضای زيست، كار و تفريح و … وجود دارد و همچنين با عنايت به آثار برجسته و منحصر به فرد هنر ومعماری و شهرسازی در شيراز و به منظور حفظ و اشاعه‏ هنرهای سنتی، دانشكده هنر و معماری دانشگاه شيراز در سال ۱۳۷۳ با پذيرش ۲۵ نفر دانشجو در مقطع كاردانی در محل دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شيراز  فعاليت خود را آغاز نمود . در مهر ماه ۱۳۷۵ به دليل مشکل کمبود مکان و گستردگی فعاليت های کارگاهی، به دانشکده مهندسی منتقل و بصورت زير مجموعه ای از آن دانشکده فعالیت نمود . در مهر ماه سال ۱۳۷۷ دانشکده  به طور رسمی مستقل گرديد و  بخش های آموزشی و معاونت­ های مختلف آموزشی و دانشجویی - فرهنگی شکل گرفت و به صورت مستقل به فعالیت خود ادامه داد. از شهريور سال ۱۳۷۹، اين دانشکده به محل زیبایی که با همت آقای احمد نادر کاظمی از خيرينِ بنام شيراز در گلدشت معالی آباد احداث گردیده؛ منتقل شده است و به فعاليت خود ادامه می دهد. در حال حاضر دانشكده هنر و معماری، ۷۱۷ دانشجو دارد كه ۱۱۵  دانشجو در مقطع كارشناسی ارشد ،۶۰۲ دانشجو در مقطع كارشناسی تحصيل می كنند.  وب سایت دانشکده 

  گروه‌های آموزشی:

   

   

  دانشکده  مهندسی مواد و عمران وب سایت دانشکده

   

  گروه‌های آموزشی:

   

  دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب وب سایت دانشکده
   

  گروه‌های آموزشی: